4193 пакета(-ов)
Пакет Размер Рейтинг Версия
icon qt6_quicktimeline 94.4 KB 6.7.0-1
icon qt6_scxml 745.3 KB 6.7.0-1
icon qt6_sensors 253.1 KB 6.7.0-1
icon qt6_serialport 63.8 KB 6.7.0-1
icon qt6_shadertools 2 MB 6.7.0-3
icon qt6_speech 168 KB 6.7.0-1
icon qt6_svg 287.5 KB 6.7.0-1
icon qt6_tools 45 MB 6.7.0-1
icon qt6_translations 3.6 MB 6.7.0-1
icon qt6_webchannel 149.8 KB 6.7.0-1
icon qt6_websockets 126.8 KB 6.7.0-1
icon qt6_webview 84.8 KB 6.7.0-1
icon qtav 961.4 KB 1.13.0-1
icon qtdropbox 82.1 KB 20151109-1
icon qthaikuplugins 333 KB 5.15.2.36-1