7764 Packages
Package Size Rating Version
icon sablotron_source 1.0.3-3
icon SAIS 8 MB ****. 1.6.3~git-1
icon sais_source 13 MB 1.6.3~git-1
icon samba_devel 3.6.25-10
icon sameboy_libretro 137 KB 0.9.0_20220819-1
icon sameboy_libretro_source 0.9.0_20220819-1
icon Samedi 119.4 KB 1.0-1
icon samedi_source 1.0-1
icon sane_backends 5.4 MB 1.2.1-2
icon sane_backends_devel 1.2.1-2
icon sane_backends_source 1.2.1-2
icon sanity_source 0.6-8
icon saptools 16.9 KB 2.0.94-3
icon saptools_source 2.0.94-3
icon sassc 12.3 KB 3.6.2-1