4060 пакета(-ов)
Пакет Размер Рейтинг Версия
icon kdevelop_pg_qt 658.3 KB 2.2.2-1
icon kdewebkit 92.4 KB 5.115.0-1
icon kdiagram 868.6 KB 2.8.0-3
icon kdiagram3 930.5 KB 3.0.1-1
icon kdialog 205.8 KB 23.08.5-1
icon KDiamond 4 MB 23.08.5-1
icon KDiff3 2.3 MB ****. 1.10.7-1
icon kdnssd 30.8 KB 5.115.0-1
icon kdoctools 542 KB 5.115.0-2
icon kdsingleapplication 26.5 KB 1.0.0-1
icon kdsoap_qt5 619.3 KB 2.2.0-1
icon kdsoap_qt6 681.5 KB 2.2.0-1
icon kdsoap_ws_discovery_client_qt5 89.4 KB 0.4.0-1
icon kdsoap_ws_discovery_client_qt6 116.2 KB 0.4.0-1
icon kemoticons 1.6 MB 5.115.0-1