3915 Packages
Package Size Rating Version
icon Xournal++ 2.3 MB 1.2.2-1
icon xpdf 2 MB 4.04-1
icon xrick_libretro 129.4 KB 1.0.0.6_20230528-1
icon XRS 438.3 KB ***** 1.9.1-1
icon xsv 961.7 KB 0.13.0-1
icon xtrans 55.6 KB 1.3.5-3
icon xtrans 69.1 KB 1.4.0-1
icon xxhash 65.1 KB 0.8.1~git-2
icon XyGrib 116.6 MB 1.2.6.1-3
icon XZ Utils 182.9 KB 5.4.4-1
icon Yab 1.6 MB ***** 1.8.1-3
icon Yab Documentation 295.7 KB 1.8.1-2
icon Yab Localizer 31.3 KB 0.0.5-2
icon yab_buildfactory 23.7 KB 2.4.4.1-2
icon yabause_libretro 587 KB 0.9.15_20230103-1