icon

A good quality General Midi Soundfont

timgmsoundfont-fixed-5-any
**... 1件の評価

A good quality General Midi Soundfont.

パッケージ名
timgmsoundfont
リポジトリ
HaikuPorts
リポジトリソース
haikuports_x86_64
バージョン
fixed-5
ダウンロードサイズ
5.3 MB
ソースコードは入手可か
いいえ
カテゴリー
オーディオ
このバージョンの閲覧回数
132