icon

TeX Collection: XeTeX and packages

texlive_xetex-2023-2-any

Packages for XeTeX, the Unicode/OpenType-enabled TeX by Jonathan Kew, http://tug.org/xetex.

Nombre
texlive_xetex
Repositorio
HaikuPorts
Origen de repositorio
haikuports_x86_64
Versión
2023-2
Tamaño de descarga
892.8 KB
Código fuente disponible
No
Categorías
Ninguna
Visitas a la versión
7